Huur een touringcar met of zonder chauffeur.

Voor het inzetten van autobussen / touringcars met betrekking tot het vervoeren van personen zijn in Europa strenge regels gesteld.

Ook wij willen de veiligheid van de passagiers en de mede weggebruikers maximaal waarborgen door kwaliteit te bieden. De reden dat wij onze bussen alleen verhuren aan betrouwbare partijen die een gedegen chauffeur gaan inzetten, wij checken voor ingebruikname hier serieus op.  

Waar moet een chauffeur (hij of zij) bij ons aan voldoen:

  • Ouder zijn dan 30 jaar en een Nederlands ingezetene zijn.
  • De Nederlandse taal in woord en schrift goed beheersen.
  • In bezit zijn van een geldig rijbewijs D met code 95*.
  • In bezit zijn van een recente VOG verklaring personenvervoer* dit document mag niet ouder zijn dan 3 jaar.
  • In bezit zijn van een EHBO of BHV diploma* dit document mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
  • In bezit zijn van een gezondheidsverklaring* zoals gesteld in de CAO buschauffeur, voor personen tot 50 jaar mag dit niet ouder zijn dan 5 jaar, voor personen in de leeftijd 50-59 jaar mag dit niet ouder zijn dan 3 jaar en voor personen ouder dan 59 mag dit niet ouder dan 1 jaar. Dit is wettelijk verplicht voor alle chauffeurs die een autobus besturen met meer dan 8 passagiers of een vrachtwagen boven de 7,5 ton.
  • In bezit zijn van een geldige digitale bestuurderskaart afgegeven door de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
  • Hij of zij die ingezet wordt door de contract (huur) partij als chauffeur moet bij de intake (bij aanvang huur autobus) een formulier ondertekenen waarbij hij of zij verklaart gedurende de afgelopen 10 uren en tijdens de huurperiode geen alcohol of anderszins verdovende middelen te gebruiken, bij het in ontvangst nemen van de autobus en bij het inleveren aan het eind van de huurperiode is het verplicht te blazen op een door ons ter beschikking gestelde alcoholtester. Indien er door ons of bij controle onderweg geconstateerd wordt dat deze door ons gestelde regels zijn overtreden, is de chauffeur voor de toekomst voor altijd geroyeerd om onze bussen te mogen besturen.
  • Tijdens de huur periode mag niet van chauffeur worden gewisseld zonder vooraf overleg en toestemming van ons.

* op vraag kunnen aantonen voor aanvang van de huur.